Ośrodek Interwencji KryzysowejKryzys jest szczególnie trudnym doświadczeniem w życiu człowieka i nie zawsze potrafimy sobie sami z nim poradzić. Może wówczas dojść do zmian w obszarze emocjonalnym, poznawczym oraz behawioralnym. Pomóc może specjalista, który zapewni wsparcie emocjonalne w celu przywrócenia równowagi psychicznej.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej prowadzi działania o charakterze specjalistycznym i pomocowym skierowane do osób doświadczających przemocy oraz osób, które czasowo znalazły się w sytuacji kryzysowej.

 OIK świadczy pomoc w formie:

 • konsultacji interwencyjnych (rozmowa wspierająca – przez telefon, osobiście, udzielenie potrzebnych informacji, itp.),
 • pomocy psychologicznej udzielanej indywidualnie lub w formie rodzinnej, obejmującej interwencję kryzysową, terapię krótkoterminową, wsparcie psychologiczne,
 • poradnictwa socjalnego,
 • poradnictwa pedagogicznego,
 • świadczenie pomocy prawnej w zakresie porad i konsultacji prawnych,
 • schronienia.

Z pomocy Ośrodka może skorzystać każdy, kto:

 • doświadczył przemocy psychicznej, fizycznej, emocjonalnej, ekonomicznej,
 • znajduje się w sytuacji kryzysowej,
 • ma potrzebę porozmawiania o swoim problemie oraz uzyskania wsparcia.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej otwarty jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 18:00. Po godz. 18:00 oraz w weekendy pełnimy dyżur telefoniczny pod nr 726 130 988.

Psycholog:

poniedziałek: 12:00 - 18:00
wtorek: 10:30 - 18:00
czwartek: 15:00 - 18:00
piątek: 15:30 - 18:00

Radca Prawny:

wtorek: 8:00 - 15:00
piątek: 14:15 - 15:15

Uwaga: spotkanie z psychologiem i radcą prawnym po wcześniejszym umówieniu spotkania.

Informujemy, że od 30 września 2021 r. jest otwarty Punkt Interwencji Kryzysowej w Nowej Rudzie przy ul. Kolejowej 18 (budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej), gdzie psycholog udziela pomocy psychologicznej w czwartki od godz. 14:30 do godz.16:30, w ramach interwencji kryzysowej.

Na spotkanie z psychologiem można umówić się również telefonicznie pod nr 74 867 31 30 lub 726 130 988.

Pomoc w ramach interwencji kryzysowej udzielana jest bezpłatnie osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej spowodowanej np. utratą bliskiej osoby, chorobą, zdarzeniami losowymi, a także osobom doświadczającym przemocy psychicznej, fizycznej, ekonomicznej.

Informujemy, że od 3 stycznia 2023 r. Punkt Interwencji Kryzysowej w Bystrzycy Kłodzkiej mieści się przy ul. 1 Maja 1 (budynek OPS), gdzie psycholog udziela pomocy psychologicznej w środy od godz. 13:00 do godz. 15:00, w ramach interwencji kryzysowej.

Na spotkanie z psychologiem można umówić się również telefonicznie pod nr 74 867 31 30 lub 726 130 988.

Pomoc w ramach interwencji kryzysowej udzielana jest bezpłatnie osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej spowodowanej np. utratą bliskiej osoby, chorobą, zdarzeniami losowymi, a także osobom doświadczającym przemocy psychicznej, fizycznej, ekonomicznej.


Pomoc psychologiczna dla uchodźców

ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА БІЖЕНЦЯМ

Bezpłatna pomoc psychologiczna dzieciom

Допомога українською мовою 800 12 12 12

Poszukujemy psychologa z językiem ukraińskim

Powiat kłodzki mając na względzie poprawę dostępności i jakości usług psychologicznych świadczonych w ramach interwencji kryzysowej przy współpracy z Miastem Kudowa-Zdrój oraz dzięki środkom finansowym pozyskanym z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” uruchamia od miesiąca lipca 2022 r. Punkt Interwencji Kryzysowej w Kudowie-Zdroju przy ul. Poznańskiej 2.

Punkt Interwencji Kryzysowej ułatwi mieszkańcom Kudowy-Zdroju i okolic dostęp do miejsca, gdzie zostanie udzielona pomoc przez psychologa w formie wsparcia psychologicznego, mającego na celu przywrócenie równowagi psychicznej, poczucia bezpieczeństwa osobie, która nagle znalazła się w trudnej sytuacji życiowej i nie jest w stanie sobie z nią samodzielnie poradzić.

Punkt Interwencji Kryzysowej w Kudowie-Zdrój będzie czynny w każdy poniedziałek w godzinach od 9:00 do 11:00. Telefony kontaktowe: 74 867 31 30, 726 130 988.

Uwaga! W grudniu 2022 r. Punkt Interwencji Kryzysowej w Kudowie Zdroju będzie czynny:

05.12.2022 w godzinach: 8.00-12.00
12.12.2022 w godzinach: 8.00-12.00
19.12.2022 w godzinach: 8.00-11.00

 

punkty pomocy dzieciom

Fundacja NON LICET we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego uruchomiła dodatkowe bezpłatne dyżury psychologów dziecięcych we Wrocławiu, Jeleniej Górze, Legnicy i Wałbrzychu.

Rejestracja od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00 - 20:00 pod numerem +48 572 108 352.

Aby skorzystać z pomocy, wystarczy mieszkać na terenie województwa dolnośląskiego - nie trzeba być ubezpieczonym.

Konsultacje będą się odbywały zdalnie oraz w oddziałach Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli:

 • Wrocław – ul. Trzebnicka 42/44, ul. Stalowa 6A
 • Jelenia Góra - ul. 1 Maja 43
 • Wałbrzych - Rynek 6
 • Legnica - pl. Zamkowy 1, Zamek Piastowski

ZADZWOŃ: +48 22 484 88 04

DLA KOGO?

 • dzieci
 • młodzieży
 • młodych dorosłych (do 25 r.ż.)

Jesteś ofiarą przestępstwa? Świadkiem? Doznajesz przemocy np. w rodzinie? Czujesz się osamotniony? Szukasz pomocy?

ZADZWOŃ  +48 222 309 900

Wsparcie przez 24 godziny / 7 dni w tygodniu dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków

W poniższym dokumencie znajduje się baza teleadresowa:

 • podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie (powiat kłodzki)
 • jednostek Policji w powiecie kłodzkim
 • poradni psychologiczno-pedagogicznych

Baza teleadresowa (PDF)

Baza teleadresowa instytucji samorządowych, podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie na terenie Dolnego Śląska (stan na 2022 r.)

Baza teleadresowa (PDF)

Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie (PDF)

Wykaz ośrodków (PDF)

Poniższy link prowadzi do strony Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kłodzku z informacjami dotyczącymi nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie kłodzkim

Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie kłodzkim

Aplikacja Twój Parasol

W ramach projektu pn. "Efektywna Policja – ochrona ofiar i świadków przemocy" utworzona została bezpłatna aplikacja "Twój Parasol". Aplikacja skierowana jest do osób doznających przemocy w rodzinie. Zawiera ona materiały edukacyjne oraz umożliwia dostęp do bazy organizacji oferujących wsparcie. Ponadto aplikacja umożliwia przesyłanie informacji o zdarzeniach przemocowych.