Ośrodek Interwencji KryzysowejKryzys jest szczególnie trudnym doświadczeniem w życiu człowieka i nie zawsze potrafimy sobie sami z nim poradzić. Może wówczas dojść do zmian w obszarze emocjonalnym, poznawczym oraz behawioralnym. Pomóc może specjalista, który zapewni wsparcie emocjonalne w celu przywrócenia równowagi psychicznej.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej prowadzi działania o charakterze specjalistycznym i pomocowym skierowane do osób doświadczających przemocy oraz osób, które czasowo znalazły się w sytuacji kryzysowej.

W dniach 1.08.2022 oraz 8.08.2022 w Punkcie Interwencji Kryzysowej w Kudowie-Zdroju nie będzie dyżurował psycholog. Wydłużony zostanie dyżur w dniach 22.08.2022 i 25.08.2022.

W dniach: 26.07.2022, 02.08.2022, 09.08.2022 Punkt Interwencji Kryzysowej w Bystrzycy Kłodzkiej będzie nieczynny. Przepraszamy za utrudnienia.

 

Powiat kłodzki mając na względzie poprawę dostępności i jakości usług psychologicznych świadczonych w ramach interwencji kryzysowej przy współpracy z Miastem Kudowa-Zdrój oraz dzięki środkom finansowym pozyskanym z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” uruchamia od miesiąca lipca 2022 r. Punkt Interwencji Kryzysowej w Kudowie-Zdroju przy ul. Poznańskiej 2.

punkty pomocy dzieciom

Fundacja NON LICET we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego uruchomiła dodatkowe bezpłatne dyżury psychologów dziecięcych we Wrocławiu, Jeleniej Górze, Legnicy i Wałbrzychu.

Rejestracja od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00 - 20:00 pod numerem +48 572 108 352.

Aby skorzystać z pomocy, wystarczy mieszkać na terenie województwa dolnośląskiego - nie trzeba być ubezpieczonym.

Konsultacje będą się odbywały zdalnie oraz w oddziałach Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli:

  • Wrocław – ul. Trzebnicka 42/44, ul. Stalowa 6A
  • Jelenia Góra - ul. 1 Maja 43
  • Wałbrzych - Rynek 6
  • Legnica - pl. Zamkowy 1, Zamek Piastowski

ZADZWOŃ: +48 22 484 88 04

DLA KOGO?

  • dzieci
  • młodzieży
  • młodych dorosłych (do 25 r.ż.)

Jesteś ofiarą przestępstwa? Świadkiem? Doznajesz przemocy np. w rodzinie? Czujesz się osamotniony? Szukasz pomocy?

ZADZWOŃ  +48 222 309 900

Wsparcie przez 24 godziny / 7 dni w tygodniu dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków

W poniższym dokumencie znajduje się baza teleadresowa:

  • podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie (powiat kłodzki)
  • jednostek Policji w powiecie kłodzkim
  • poradni psychologiczno-pedagogicznych

Baza teleadresowa (PDF)

Baza teleadresowa instytucji samorządowych, podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie na terenie Dolnego Śląska (stan na 2022 r.)

Baza teleadresowa (PDF)

Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie (PDF)

Wykaz ośrodków (PDF)

Poniższy link prowadzi do strony Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kłodzku z informacjami dotyczącymi nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie kłodzkim

Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie kłodzkim

Aplikacja Twój Parasol

W ramach projektu pn. "Efektywna Policja – ochrona ofiar i świadków przemocy" utworzona została bezpłatna aplikacja "Twój Parasol". Aplikacja skierowana jest do osób doznających przemocy w rodzinie. Zawiera ona materiały edukacyjne oraz umożliwia dostęp do bazy organizacji oferujących wsparcie. Ponadto aplikacja umożliwia przesyłanie informacji o zdarzeniach przemocowych.