Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. "Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej" złożona w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. [Załącznik]
OGŁOSZENIE Zarządu Powiatu Kłodzkiego
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Kłodzkiego o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn: "Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej".
[więcej]
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
Zarząd Powiatu Kłodzkiego na posiedzeniu w dniu 29.12.2016 r. dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2017-2019 zadania publicznego pn. "Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie chłopców (50 miejsc)".
[więcej]
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
Zarząd Powiatu Kłodzkiego na posiedzeniu w dniu 29.12.2016 r. dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2017-2019 zadania publicznego pn. "Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie koedukacyjny (100 miejsc)".
[więcej]
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
Zarząd Powiatu Kłodzkiego na posiedzeniu w dniu 29.12.2016 r. dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2017-2019 zadania publicznego pn. "Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kłodzku przy ul. Szkolnej 8".
[więcej]
WYNIKI KONKURSU
Zarząd Powiatu Kłodzkiego na posiedzeniu w dniu 27.12.2016r. dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2017-2019 zadania publicznego pn. "Wykonywanie Zadań Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej".
[więcej]
WYNIKI KONKURSU
Zarząd Powiatu Kłodzkiego na posiedzeniu w dniu 27.12.2016r. dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2017-2019 zadania publicznego pn. "Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej".
[więcej]
OGŁOSZENIE Zarządu Powiatu Kłodzkiego
o otwartym konkursie na zlecenie realizacji zadania publicznego pn. "Wykonywanie Zadań Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej"
[więcej]
OGŁOSZENIE Zarządu Powiatu Kłodzkiego
o otwartym konkursie na zlecenie realizacji zadania publicznego pn. "Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej"
[więcej]
OGŁOSZENIE Zarządu Powiatu Kłodzkiego
o otwartym konkursie na zlecenie realizacji zadania publicznego pn. "Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy"
[więcej]
OGŁOSZENIE Zarządu Powiatu Kłodzkiego
o otwartym konkursie na zlecenie realizacji zadania publicznego pn. "Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie- koedukacyjny (100 miejsc)"
[więcej]
OGŁOSZENIE Zarządu Powiatu Kłodzkiego
o otwartym konkursie na zlecenie realizacji zadania publicznego pn. "Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie- chłopcy (50 miejsc)"
[więcej]
Wyniki konkursu
Zarząd Powiatu Kłodzkiego na posiedzeniu w dniu 17.05.2016r. dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2016 zadania publicznego obejmującego działalność w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Kłodzkiego.
[więcej]
Wyniki konkursu
Zarząd Powiatu Kłodzkiego na posiedzeniu w dniu 12.04.2016r. dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2016 zadania publicznego obejmującego działalność w zakresie społecznej integracji osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Kłodzkiego.
[więcej]
OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA ZADANIA Z ZAKRESU REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Zarząd Powiatu Kłodzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecanie przez Powiat Kłodzki zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym w 2016 r.
[więcej]
OGŁOSZENIE Zarządu Powiatu Kłodzkiego
o konkursie ofert na realizację zadania publicznego obejmującego działalność w zakresie społecznej integracji osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Kłodzkiego
[więcej]
OGŁOSZENIE STAROSTY KŁODZKIEGO
w sprawie zgłaszania kandydatów na członka Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Kłodzku.
[więcej]

Pozostałe informacje znajdują się w ARCHIWUM


Projekt i wykonanie: gredys@gmail.com