Festyn rodzin zastępczych

W dniu 10 czerwca 2017 r. na boisku sportowym w Jaszkowej Dolnej odbył się Festyn Rodzin Zastępczych pn. "Bawmy się Razem" organizowany po raz pierwszy przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku. Celem festynu było propagowanie rodzicielstwa zastępczego, jak również integracja istniejących już rodzin zastępczych zawodowych, prowadzących rodzinne domy dziecka i placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego...
[Pełna treść artykułu]

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert

Zarząd Powiatu Kłodzkiego na posiedzeniu w dniu 17.05.2017 r. dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego obejmującego działalność w zakresie społecznej integracji osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Kłodzkiego.
[Załącznik]

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert

Zarząd Powiatu Kłodzkiego na posiedzeniu w dniu 17.05.2017 r. dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego obejmującego działalność w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Kłodzkiego.
[Załącznik]

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Zarząd Powiatu Kłodzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecane przez Powiat Kłodzki zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym w 2017 r.
Treść ogłoszenia (PDF)
Wzór oferty (DOC)
Wzór sprawozdania końcowego (DOC)

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Zarząd Powiatu Kłodzkiego na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.1817 ze zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego obejmującego działalność w zakresie społecznej integracji osób niepełnosprawnych z terenu powiatu kłodzkiego.
Treść ogłoszenia (PDF)
Wzór oferty (DOC)
Wzór sprawozdania końcowego (DOC)

Informacja o wyborze oferty

Zarząd Powiatu Kłodzkiego informuje, że po przeprowadzonym otwartym konkursie ofert na "Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej" została wyłoniona oferta Towarzystwa Społecznego RAZEM mającego siedzibę w Kłodzku ul. Grottgera 8.

Komunikat

Dyrektor PCPR informuje, że zaplanowane w dniu 2 marca 2017 r. szkolenie związane z zasadami wypełniania ofert na realizację zadania publicznego nie odbędzie się.

Komunikat w sprawie terminu wyboru oferty na realizację zadania publicznego pn. "Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej"

Zarząd Powiatu Kłodzkiego informuje o przesunięciu terminu dokonania wyboru oferty do dnia 28 lutego 2017 r. spośród złożonych w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. "Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej".
[Załącznik]

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. "Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej" złożona w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku w godzinach 7.30-15.30 lub drogą elektroniczną na adres e-mail e.sulkowska@pcpr.klodzko.pl do dnia 30 stycznia 2017 r.
[Załącznik]

OGŁOSZENIE Zarządu Powiatu Kłodzkiego

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Kłodzkiego o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn: "Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej".
[więcej]

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Zarząd Powiatu Kłodzkiego na posiedzeniu w dniu 29.12.2016 r. dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2017-2019 zadania publicznego pn. "Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie chłopców (50 miejsc)".
[więcej]

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Zarząd Powiatu Kłodzkiego na posiedzeniu w dniu 29.12.2016 r. dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2017-2019 zadania publicznego pn. "Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie koedukacyjny (100 miejsc)".
[więcej]

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Zarząd Powiatu Kłodzkiego na posiedzeniu w dniu 29.12.2016 r. dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2017-2019 zadania publicznego pn. "Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kłodzku przy ul. Szkolnej 8".
[więcej]

WYNIKI KONKURSU

Zarząd Powiatu Kłodzkiego na posiedzeniu w dniu 27.12.2016r. dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2017-2019 zadania publicznego pn. "Wykonywanie Zadań Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej".
[więcej]

WYNIKI KONKURSU

Zarząd Powiatu Kłodzkiego na posiedzeniu w dniu 27.12.2016r. dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2017-2019 zadania publicznego pn. "Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej".
[więcej]

OGŁOSZENIE Zarządu Powiatu Kłodzkiego

o otwartym konkursie na zlecenie realizacji zadania publicznego pn. "Wykonywanie Zadań Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej"
[więcej]

OGŁOSZENIE Zarządu Powiatu Kłodzkiego

o otwartym konkursie na zlecenie realizacji zadania publicznego pn. "Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej"
[więcej]

OGŁOSZENIE Zarządu Powiatu Kłodzkiego

o otwartym konkursie na zlecenie realizacji zadania publicznego pn. "Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy"
[więcej]

OGŁOSZENIE Zarządu Powiatu Kłodzkiego

o otwartym konkursie na zlecenie realizacji zadania publicznego pn. "Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie- koedukacyjny (100 miejsc)"
[więcej]

OGŁOSZENIE Zarządu Powiatu Kłodzkiego

o otwartym konkursie na zlecenie realizacji zadania publicznego pn. "Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie- chłopcy (50 miejsc)"
[więcej]

Wyniki konkursu

Zarząd Powiatu Kłodzkiego na posiedzeniu w dniu 17.05.2016r. dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2016 zadania publicznego obejmującego działalność w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Kłodzkiego.
[więcej]

Wyniki konkursu

Zarząd Powiatu Kłodzkiego na posiedzeniu w dniu 12.04.2016r. dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2016 zadania publicznego obejmującego działalność w zakresie społecznej integracji osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Kłodzkiego.
[więcej]

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA ZADANIA Z ZAKRESU REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zarząd Powiatu Kłodzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecanie przez Powiat Kłodzki zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym w 2016 r.
[więcej]

OGŁOSZENIE Zarządu Powiatu Kłodzkiego

o konkursie ofert na realizację zadania publicznego obejmującego działalność w zakresie społecznej integracji osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Kłodzkiego
[więcej]

OGŁOSZENIE STAROSTY KŁODZKIEGO

w sprawie zgłaszania kandydatów na członka Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Kłodzku.
[więcej]

Pozostałe informacje znajdują się w ARCHIWUM

Projekt: gredys@gmail.com Modyfikacje: help.klodzko.pl Wersja: 2017.2