Plakat rodzina zastepcza

Zachęcamy do zapoznania się i informatorem ABC Rodzicielstwa Zastępczego


W ramach instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Kłodzkiego funkcjonuje 12 placówek opiekuńczo–wychowawczych typu socjalizacyjnego oraz 5 placówek opiekuńczo–wychowawczych typu rodzinnego.

Instytucjonalna piecza zastępcza w powiecie kłodzkim jest sprawowana w formie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego.

Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego

klodzko korczaka 1

Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kłodzku przy ul. Korczaka 1 zapewnia wspólną obsługę ekonomiczno-administracyjną czterem placówkom opiekuńczo-wychowawczym:

 • Placówka Opiekuńczo–Wychowawcza Nr 1 przy ul. Janusza Korczaka 1a w Kłodzku
 • Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 przy ul. Janusza Korczaka 1b w Kłodzku
 • Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3 przy ul. Janusza Korczaka 1 w Kłodzku
 • Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4 przy ul. Janusza Korczaka 1c w Kłodzku

 

dom dziecka domaszkow

Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego w Domaszkowie:

 • Placówka Opiekuńczo–Wychowawcza Nr 1 w Domaszkowie przy ul. Międzyleskiej 15
 • Placówka Opiekuńczo–Wychowawcza Nr 2 w Domaszkowie przy ul. Międzyleskiej 15a

nowa ruda fredryZespół Koedukacyjnych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych typu socjalizacyjnego „Wspólnota Dziecięca Gromadka” w Nowej Rudzie składa się z trzech samodzielnych placówek opiekuńczo-wychowawczych przeznaczonych w każdej dla 14 wychowanków:

 • Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Alfa” przy ul. Fredry 47/2 w Nowej Rudzie,
 • Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Sigma” przy ul. Fredry 47/3 w Nowej Rudzie,
 • Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Omega” przy ul. Fredry 47/4 w Nowej Rudzie.

 

Kłodzko Wandy 6

Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych typu socjalizacyjnego w Kłodzku składa się z trzech samodzielnych placówek opiekuńczo-wychowawczych przeznaczonych dla 14-wychowanków:

 • Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 „Sasanka” przy ul Wandy 6 w Kłodzku,
 • Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 „Szafirek” przy ul Wandy 6A w Kłodzku,
 • Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3 „Zawilec” przy ul Wandy 6B w Kłodzku.

Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego

 1. Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Gorzanowie,
 2. Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Kątach Bystrzyckich,
 3. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Rodzinnego Nr 3 w Bartnicy,
 4. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Rodzinnego Nr 4 w Krosnowicach,
 5. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Rodzinnego Nr 5 w Nowej Rudzie.

 

Zasady przyznawania świadczeń reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.