Plakat rodzina zastepcza

Zachęcamy do zapoznania się i informatorem ABC Rodzicielstwa Zastępczego

Instytucjonalna piecza zastępcza w powiecie kłodzkim jest sprawowana w formie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego.

 

Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego

klodzko korczaka 1

Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kłodzku przy ul. Korczaka 1 funkcjonuje od dnia 1 lipca 2014 r. i zostało utworzone Uchwałą Rady Powiatu Kłodzkiego Nr V/50/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. w celu zapewnienia wspólnej obsługi ekonomiczno-administracyjnej trzem placówkom opiekuńczo-wychowawczym:

 • Dom Dziecka im. St. Starzyńskiego w Kłodzku przy ul. Korczaka 1 - przeznaczony jest dla 30 podopiecznych,
 • Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 przy ul. Korczaka 1a - przeznaczona jest dla 14 podopiecznych,
 • Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 przy ul. Korczaka 1b - przeznaczona jest dla 6 podopiecznych.

Centrum Administracyjne wykonuje zadania powiatu w zakresie instytucjonalnej pieczy zastępczej sprawowanej przez poszczególne placówki opiekuńczo-wychowawcze, które jako placówki typu socjalizacyjnego zapewniają całodobową opiekę dzieciom i młodzieży częściowo lub całkowicie pozbawionym właściwej opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej.

 

dom dziecka domaszkow

Dom Dziecka przy ul. Międzyleskiej 15 w Domaszkowie.

Placówka pełni funkcję socjalizacyjną dla 30 podopiecznych, na podstawie decyzji wojewody dolnośląskiego Nr PS.V.9013-15/10 24 listopada 2010 r.

nowa ruda fredryZespół Koedukacyjnych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych typu socjalizacyjnego „Wspólnota Dziecięca Gromadka” w Nowej Rudzie składa się z trzech samodzielnych placówek opiekuńczo-wychowawczych przeznaczonych dla 14 wychowanków każde, stanowiące jej formę organizacyjną:

 • Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Alfa” przy ul. Fredry 47/2 w Nowej Rudzie - przeznaczona jest dla 14 wychowanków,
 • Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Sigma” przy ul. Fredry 47/3 w Nowej Rudzie - przeznaczona jest dla 14 podopiecznych,
 • Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Omega” przy ul. Fredry 47/4 w Nowej Rudzie - przeznaczona jest dla 14 podopiecznych.

 

Kłodzko Wandy 6

Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych typu socjalizacyjnego w Kłodzku składa się z trzech samodzielnych placówek opiekuńczo-wychowawczych przeznaczonych dla 14-wychowanków każde, stanowiące jej formę organizacyjną:

 • Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 „Sasanka” przy ul Wandy 6 w Kłodzku - przeznaczona jest dla 14 wychowanków,
 • Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 „Szafirek” przy ul Wandy 6A w Kłodzku - przeznaczona jest dla 14 wychowanków,
 • Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3 „Zawilec” przy ul Wandy 6B w Kłodzku - przeznaczona jest dla 14 wychowanków.

Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego

 1. Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Gorzanowie,
 2. Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Kątach Bystrzyckich,
 3. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Rodzinnego Nr 3 w Bartnicy,
 4. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Rodzinnego Nr 4 w Krosnowicach,
 5. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Rodzinnego Nr 5 w Nowej Rudzie.

 

Dla dzieci z pieczy zastępczej przysługuje dodatek wychowawczy w wysokości świadczenia wychowawczego, tj. 500 zł miesięcznie.

Zasady przyznawania świadczeń reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.