Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych uprzejmie informuje, że zakończyła się realizacja drugiego zadania projektu pn. „Aktywni niepełnosprawni - narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”.

W ramach w/w zadania opracowano następujące instrumenty:

  • Standardy funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej;
  • Standard usług asystenckich świadczonych na rzecz osób niepełnosprawnych;
  • Asysta prawna jako element wsparcia korzystania ze zdolności do czynności prawnych;
  • System wsparcia osób o złożonych potrzebach w komunikowaniu się, wymagających wspomagających i alternatywnych metod komunikacji;
  • Fundusze powiernicze; - Wsparcie oprócz opieki – poszerzone wsparcie wytchnieniowe;
  • Budżet osobisty;
  • Mobilny doradca włączenia społecznego.

Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie projektu wlaczeniespoleczne.pl