Wysokość i wartość pomocy dla osób usamodzielnianych opuszczających: dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę, młodzieżowy ośrodek wychowawczy.

Kwota podstawy: 1837 zł

Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki: 551,10 zł miesięcznie

Wartość pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej: do 5 511 zł, a w przypadku osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym lub znacznym legitymujących się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności równowartość tej kwoty

Pomoc pieniężna na usamodzielnienie (tabela)