Zarząd Powiatu Kłodzkiego ogłasza nabór na członków Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2024 r. zadań publicznych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych z terenu powiatu kłodzkiego oraz w otwartym konkursie ofert na realizację w 2024 r. zadań publicznych obejmujących działalność w zakresie społecznej integracji osób niepełnosprawnych z terenu powiatu kłodzkiego.

Treść ogłoszenia w załączeniu.