W dniu 10 czerwca 2017 r. na boisku sportowym w Jaszkowej Dolnej odbył się Festyn Rodzin Zastępczych pn. „Bawmy się Razem” organizowany po raz pierwszy przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku. Celem festynu było propagowanie rodzicielstwa zastępczego, jak również integracja istniejących już rodzin zastępczych zawodowych, prowadzących rodzinne domy dziecka i placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego.

Dmuchane place zabaw, fotobudka, maskotki lwa oraz kaczora Donalda, jak również strzelnica paintball’u zapewniły dzieciakom mnóstwo uśmiechu i radości. Dzieci mogły również skorzystać z malowania twarzy, którym zajmowały się wychowanki placówki opiekuńczo-wychowawczej z Kłodzka przy ul. Korczaka 1 pod opieką wychowawcy.

Całość festynu odbywała się przy akompaniamencie zespołu muzycznego „Podzamek Boys” z Domu Pomocy Społecznej w Podzamku. Swoje umiejętności muzyczno-taneczne zaprezentowały również wychowanki Zespołu Placówek Socjoterapeutycznych w Kłodzku. Dzieci oraz opiekunowie mogli również skorzystać z poczęstunku przygotowanego z produktów przekazanych przez sponsorów.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku pragnie serdecznie podziękować za pomoc i wsparcie przy organizacji festynu:

 • Panu Maciejowi Awiżeń - Staroście Kłodzkiemu,
 • Pani Małgorzacie Jędrzejewskiej-Skrzypczyk - Wicestaroście Kłodzkiemu,
 • Panu Stanisławowi Longawa - Wójtowi Gminy Kłodzko,
 • Panu Zbigniewowi Tur - Przewodniczącemu Rady Gminy Kłodzko,
 • Zarządowi LKS Iskra Jaszkowa - za udostępnienie boiska sportowego,
 • Domu Pomocy Społecznej w Podzamku - za oprawę muzyczną festynu,
 • Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej - za współpracę i niesamowitą pracę maskotki lwa oraz animatora-plastyka,
 • Pani Teresie Ludwin i Sudeckiemu Sejmikowi Osób Niepełnosprawnych,
 • Powiatowemu Środowiskowemu Domu Samopomocy w Kłodzku,
 • Pani Monice Ślak - Dyrektorowi Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kłodzku przy ul. Korczaka 1,
 • Panu Damianowi Ślak - Prezesowi Fundacji Razem Możemy Więcej,
 • Zakładowi Leczniczo-Opiekuńczemu dla Dzieci prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Piszkowicach.

Szczególne podziękowania należy również przekazać firmom i zakładom, które sponsorowały festyn:

 • Przedsiębiorstwu Piekarsko-Cukierniczemu „Machela” z Jaszkowej Dolnej,
 • Rozlewni Wód „Mineral” z Gorzanowa,
 • Pani Marcie Cieszyński z Hurtowni Artykułów Spożywczych „Impmar” w Kłodzku,Hurtowni Owoców i Warzyw „Zelka”,
 • Piekarni Zbigniewa Michajłów z Ścinawicy,
 • Państwu Elżbiecie i Stanisławowi Wołk - firma „CESS-POL” w Kłodzku,
 • Rozlewni Wód Mineralnych „Staropolanka” w Polanicy Zdroju,
 • Panu Zbigniewowi Czajka z Hurtowni Wędlin, Mięsa i Drobiu w Kłodzku.