Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w oparciu o art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 1843) – zamówienie na usługi społeczne, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138g ust.1 w/w ustawy.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie niżej wymienionych usług:

Zadanie I        – indywidualne korepetycje z języka polskiego

Zadanie II      – indywidualne korepetycje z języka angielskiego

Zadanie III     – indywidualne korepetycje z fizyki

Zadanie IV     – indywidualne korepetycje z chemii

Zadanie V       – indywidualne korepetycje z historii

Zadanie VI     – indywidualne korepetycje z biologii

Treść ogłoszenia w załączeniu.

Informacja z posiedzenia otwarcia ofert w załączeniu.

Informacja o unieważnieniu części postepowania w załączeniu.

Informacja o wyniku postępowania w załączeniu.

Informacja o udzieleniu zamówienia w załączeniu.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w oparciu o art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 1843) – zamówienie na usługi społeczne, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138g ust.1 w/w ustawy.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie niżej wymienionych usług:

Zadanie I        – indywidualne korepetycje z matematyki

Zadanie II      – indywidualne korepetycje z języka polskiego

Zadanie III     – indywidualne korepetycje z języka angielskiego

Zadanie IV     – indywidualne korepetycje z języka niemieckiego

Zadanie V       – indywidualne korepetycje z fizyki

Zadanie VI     – indywidualne korepetycje z chemii

Zadanie VII    – indywidualne korepetycje z historii

Zadanie VIII  – indywidualne korepetycje z biologii

Treść ogłoszenia w załączeniu.

Informacja z posiedzenia otwarcia ofert w załączeniu.

Informacja o unieważnieniu części postępowania w załączeniu.

Informacja o wyniku postępowania w załączeniu.

Informacja o udzieleniu zamówienia w załączeniu.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w oparciu o art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie 10-dniowego obozu terapeutyczno - psychologicznego dla dzieci i młodzieży umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej.

Treść ogłoszenia w załączeniu.

Informacja z posiedzenia otwarcia ofert w załączeniu.

Informacja o wyniku postępowania w załączeniu.

Informacja o udzieleniu zamówienia w załączeniu.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku zaprasza do składania ofert cenowych na szkolenie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej.

Szczegóły w treści ogłoszenia.

Informacja o wyborze oferty w załączeniu.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w oparciu o art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 1843) – zamówienie na usługi społeczne, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138g ust.1 w/w ustawy.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie niżej wymienionych usług:

Zadanie I        – indywidualne korepetycje z matematyki

Zadanie II      – indywidualne korepetycje z fizyki

Zadanie III     – indywidualne korepetycje z chemii

Zadanie IV     – indywidualne korepetycje z geografii

Zadanie V       – indywidualne korepetycje z języka polskiego

Zadanie VI     – indywidualne korepetycje z języka angielskiego

Zadanie VII    – indywidualne korepetycje z języka niemieckiego

Treść ogłoszenia w załączeniu.

Sprostowanie do ogłoszenia nr PCPR.ZK.605.1.2020 z dnia 22.01.2020 r. w załączeniu.

Informacja z posiedzenia otwarcia ofert w załączeniu.

Informacja o wyniku postępowania w załączeniu.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w oparciu o art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zmian.).

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie 10-dniowego obozu terapeutyczno - psychologicznego dla dzieci i młodzieży umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej.

Treść ogłoszenia w załączeniu.

Informacja z posiedzenia otwarcia ofert.

Informacja o wyniku postępowania z dnia 25.06.2019

Informacja o udzieleniu zamówienia.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w oparciu o art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zmian.) – zamówienie na usługi społeczne, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138g ust.1 w/w ustawy.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie niżej wymienionych usług:
Zadanie I        – indywidualne korepetycje z chemii
Zadanie II       – indywidualne korepetycje z fizyki
Zadanie III      – indywidualne korepetycje z języka angielskiego

dla uczestników projektu Siłą dziecka jest rodzina.

Treść ogłoszenia w załączeniu.

Informacja z posiedzenia otwarcia ofert.

Informacja o unieważnieniu części postępowania.

Informacja o wyniku postępowania.

Informacja o udzieleniu zamówienia.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w oparciu o art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zmian.) – zamówienie na usługi społeczne, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138g ust.1 w/w ustawy.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie niżej wymienionych usług:
Zadanie I        – indywidualne korepetycje z matematyki
Zadanie II       – indywidualne korepetycje z fizyki
Zadanie III      – indywidualne korepetycje z chemii
Zadanie IV      – indywidualne korepetycje z języka polskiego

Zadanie  V      – indywidualne korepetycje z języka angielskiego

Zadanie  VI     – indywidualne korepetycje z języka niemieckiego

dla uczestników projektu Siłą dziecka jest rodzina.

Treść ogłoszenia w załączeniu.

Informacja z posiedzenia otwarcia ofert.

Informacja o unieważnieniu części postępowania.

Informacja o wyniku postępowania.

Informacja o udzieleniu zamówienia.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie poradnictwa o charakterze prawnym dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą - uczestników projektu "Siłą dziecka jest rodzina".

Treść zapytania w załączeniu.

Informacja o wyniku postępowania

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie usług szkoleniowych podnoszących kompetencje kadr systemu pieczy zastępczej oraz wsparcie superwizora dla osób pełniących funkcję rodziny zastępczej lub prowadzących rodzinny dom dziecka - uczestników projektu "Siłą dziecka jest rodzina".

Treść zapytania ofertowego w załączeniu.

Informacja o wyniku postępowania.