Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku zaprasza do złożenia ofert/y w postępowaniu prowadzonym w oparciu o art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na usługi społeczne dla uczestników projektu "Bądź aktywny" w zakresie:

Zadanie I - „Prawo jazdy kat. B”

Zadanie II - „Prawo jazdy kat. C”

Zadanie III - „Kurs komputerowy" ("Podstawy obsługi komputera", "Kurs komputerowy dla średniozaawansowanych", "Kurs komputerowy z elementami grafiki komputerowej, projektowania stron www, przetwarzania tekstów”)

Zadanie IV - „Obsługa wózków jezdniowych z napędem silnikowym”

Zadanie V - „Kosmetyka z elementami wizażu i stylizacji paznokci”

Zadanie VI - „Florystyka w zakresie podstawowym z elementami decoupage”

Zadanie VII - „Kucharz małej gastronomii”

Zadanie VIII - „Masaż ręczny”

Zadanie IX - „Fakturowanie w małych firmach + elementy działalności gospodarczej”

Treść ogłoszenia w załączeniu.

Informacja z posiedzenia otwarcia ofert.

Informacja o unieważnieniu postępowania - Zadanie VIII, Zadanie IX

Informacja o unieważnieniu postępowania - Zadanie V

Informacja o wyniku postępowania - Zadanie I

Informacja o wyniku postępowania - Zadanie II

Informacja o wyniku postępowania - Zadanie III

Informacja o wyniku postępowania - Zadanie IV

Informacja o wyniku postępowania - Zadanie VI

Informacja o wyniku postępowania - Zadanie VII

Informacja o udzieleniu zamówienia.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie usługi o charakterze zdrowotnym, w zakresie 6 - dniowego wyjazdu rehabilitacyjnego wraz z zespołem ćwiczeń usprawniających psychoruchowo dla osób niepełnosprawnych - uczestników projektu "Bądź aktywny".

Treść zapytania ofertowego w załączeniu.

Informacja o wyniku postępowania.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku zaprasza do składania ofert cenowych na przeprowadzenie usługi w zakresie 6 - dniowej wyjazdowej terapii psychospołecznej dla uczestników projektu "Bądź aktywny".

Treść zapytania cenowego w załączeniu.

Informacja o wyborze oferty.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku zaprasza do składania ofert cenowych na wykonywanie zadań brokera edukacyjnego w projekcie "Bądź aktywny". Treść zapytania cenowego w załączeniu.

Informacja o wyborze oferty.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku zaprasza do składania ofert cenowych na wykonywanie zadań brokera edukacyjnego w projekcie "Bądź aktywny". Treść zapytania cenowego w załączeniu.

Informacja o nierozstrzygnięciu postępowania.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu prowadzonym w oparciu o art. 138 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na usługi społeczne dla uczestników projektu "Bądź aktywny" w zakresie:

Zadanie I - Trening kompetencji i umiejętności społecznych

Zadanie II - Poradnictwo w zakresie kompetencji życiowych i umiejętności społeczno - zawodowych

Ogłoszenie o zamówieniu (PDF)

Informacja z posiedzenia otwarcia ofert.

Informacja o wyniku postępowania.

Informacja o udzieleniu zamówienia.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku zaprasza do składania ofert cenowych na usługi indywidualnego poradnictwa o charakterze prawnym, psychologicznym i rodzinnym.

Treść zapytania cenowego w załączeniu.

Informacja o wyborze oferty - poradnictwo prawne.

Informacja o wyborze oferty - poradnictwo psychologiczne.

Informacja o wyborze oferty - poradnictwo rodzinne.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku zaprasza do złożenia ofert/y w postępowaniu prowadzonym w oparciu o art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na usługi społeczne dla uczestników projektu "Bądź aktywny" w zakresie:

Zadanie I - „Prawo jazdy kat. B”

Zadanie II - „Prawo jazdy kat. C”

Zadanie III - „Kurs komputerowy z elementami grafiki komputerowej, projektowania stron www, przetwarzania tekstów”

Zadanie IV - „Obsługa wózków jezdniowych z napędem silnikowym”

Zadanie V - „Kosmetyka z elementami wizażu i stylizacji paznokci”

Zadanie VI - „Florystyka w zakresie podstawowym z elementami decoupage”

Zadanie VII - „Podstawy obsługi komputera”

Zadanie VIII - „Kucharz małej gastronomii”

Zadanie IX - „Konserwator terenów zieleni miejskiej”

Zadanie X - „Masaż ręczny rehabilitacyjny”

Zadanie XI - „Opieka nad osobami zależnymi”

Zadanie XII - „Opiekunka dziecięca”

Zadanie XIII - „Język angielski w zakresie podstawowym”

Zadanie XIV - „Język angielski dla zaawansowanych - poziom C1”

Zadanie XV - „Kurs komputerowy ECDL BASE”

Zadanie XVI - „Podstawy prowadzenia działalności gospodarczej z elementami      rachunkowości w mikroprzedsiębiorstwie”

Treść ogłoszenia w załączeniu

Informacja z powiedzenia otwarcia ofert 

Informacja o wyniku postępowania - zadanie I - Prawo jazdy kat. B

Informacja o wyniku postępowania - zadanie II - Prawo jazdy kat. C

Informacja o wyniku postępowania - zadanie V - Kosmetyka z elementami wizażu i stylizacji paznokci

Informacja o wyniku postępowania - zadanie X - Masaż ręczny rehabilitacyjny

Informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja o udzieleniu zamówienia

Informacja o udzieleniu zamówienia - 15.05.2018 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie usługi o charakterze zdrowotnym, w zakresie 6 - dniowego wyjazdu rehabilitacyjnego wraz z zespołem ćwiczeń usprawniających psychoruchowo dla osób niepełnosprawnych - uczestników projektu "Bądź aktywny".

Treść zapytania ofertowego w załączeniu.

Informacja o wyniku postępowania.

Informacja w załączeniu