FE PR DS UE EFSGmina Miejska Kłodzko ogłasza II nabór uczestników do powstałej Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży, która funkcjonuje w Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Łukasińskiego 43 w Kłodzku.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY dzieci i młodzież:

  • z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
  • przebywających w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej

z gminy miejskiej Kłodzko.

Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji oraz składanie dokumentów rekrutacyjnych: Urząd Miasta w Kłodzku, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodek Pomocy Społecznej

Informacje oraz Regulamin dostępne na stronie: www.klodzko.pl, www.pcpr.klodzko.pl

Istnieje możliwość skorzystania z usług dostępowych takich jak tłumacz języka migowego, asystent osoby z niepełnosprawnością, materiały szkoleniowe w formie dostępnej (np. elektronicznej z możliwością powiększenia druku lub odwrócenia kontrastu).

Regulamin rekrutacji

Zarządzenie Burmistrza Miasta Kłodzka

Formularz zgłoszeniowy

wsparcie na starcie