Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kłodzku informuje o możliwości skorzystania ze wsparcia psychologicznego przez Uchodźców przebywających na terenie powiatu kłodzkiego.

Kontakt telefoniczny dla osób w języku polskim oraz ukraińskim / rosyjskim: +48 726 130 988


ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА БІЖЕНЦЯМ

Центр кризового втручання в Клодзько, інформує про можливість використання психологічної підтримки біженцями, які перебувають у Клодзькому повіті.

Контактний телефон для людей польською та українською / російською мовами: +48 727 130 988