Logotypy projeku 2022

31 grudnia 2022 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku zakończyło realizację projektu pn. „RAZEM ŁATWIEJ”, realizowanego w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. Dzięki uzyskanym z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej środkom finansowym zaadoptowano pomieszczenia i uzyskano komfortowe warunki do pracy z osobami zgłaszającymi się do Ośrodka Interwencji Kryzysowej w różnych sytuacjach kryzysowych, w szczególności, takich jak: przemoc w rodzinie, kryzysy małżeńskie, żałoba, bezrobocie, bezradność życiowa, problemy opiekuńcze, choroba. Uruchomiono również trzeci działający w Powiecie Punkt Interwencji Kryzysowej (Kudowa Zdrój), gdzie mieszkańcy miasta i okolic mogą liczyć na bezpłatną i specjalistyczną (psycholog) pomoc w sytuacji kryzysowej.

2023 01 30a 2023 01 30c 2023 01 30b