Celem głównym pilotażowego programu "Aktywny samorząd", do realizacji którego w 2012 roku przystąpił Powiat Kłodzki, jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Program jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W ramach programu osoby niepełnosprawne w 2017 r. mogą skorzystać z różnych form wsparcia, tj.:

  • pomocy w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
  • pomocy w uzyskaniu prawa jazdy kat. B,
  • pomocy w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
  • dofinansowania szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania,
  • pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  • pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości),
  • pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
  • pomoc w zapewnieniu opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką
  • oraz pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej.

Podstawą ubiegania się o dofinansowanie jest złożenie stosownego wniosku wraz z wymaganym kompletem dokumentów oraz spełnianie wymogów uprawniających do uczestnictwa w programie.