Zarząd Powiatu Kłodzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych z terenu powiatu kłodzkiego. 

Treść ogłoszenia w załączeniu.

Informacja o wynikach konkursu w załączeniu.

Zarząd Powiatu Kłodzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych obejmujących działalność w zakresie społecznej integracji osób niepełnosprawnych z terenu powiatu kłodzkiego.

Treść ogłoszenia w załączeniu.

Informacja o wynikach konkursu w załączeniu.

Zarząd Powiatu Kłodzkiego ogłasza nabór członków Komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych powiatu kłodzkiego w zakresie: wspierania osób niepełnosprawnych, pieczy zastępczej oraz pomocy społecznej, w roku 2020 i 2021.

Treść ogłoszenia w załączeniu.

W ramach nowego programu PFRON, dedykowanego przeciwdziałaniu skutkom pandemii, osoby z niepełnosprawnościami, które na skutek zamknięcia placówek rehabilitacyjnych nie mogą korzystać z zajęć przez nie realizowanych, mogą ubiegać się o wsparcie pieniężne. Szczegółowe informacje w załączeniu.

Informujemy, że w okresie przejściowym, w związku z zagrożeniem epidemicznym, pracownicy zajmujący się programem "Aktywny Samorząd" dostępni są pod wskazanymi numerami telefonów.

Teresa Ludwin: 604-075-698, 74-867-39-49

Zarządzenie nr 10/2020 Dyrektora Parku Narodowego Gór Stołowych z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zakazu wejścia na teren Parku Narodowego Gór Stołowych  z tytułu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronowirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 w załączeniu.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku informuje, że od 1 marca 2020r. rusza Program „Aktywny samorząd” na rok 2020/2021.

Termin rozpoczęcia przyjmowania i zakończenia przyjmowania wniosków wypada:

-w przypadku modułu II:

od dnia 1 marca 2020r. do dnia 31 marca 2020r. dla wniosków dotyczących semestru letniego roku akademickiego 2019/2020,

-w przypadku modułu I:

od dnia 4 maja 2020r. do dnia 31 sierpnia 2020r.

Wnioski o dofinansowanie można składać drogą elektroniczną w Systemie SOW (System Obsługi Wsparcia) pod adresem: https://sow.pfron.org.pl/ lub w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku,

57-300 Kłodzko, ul. Kościuszki 2, pok.2/3 w godz. 730-1530 oraz drogą pocztową na wyżej wymieniony adres.

W przypadku pytań informacji udzielają pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku od poniedziałku do piątku

w godzinach 7:30- 15:30 tel. 74 660- 96- 13 

lub

Bezpłatna infolinia: 800 889 777, wspierająca użytkowników SOW, udzielająca pomocy w obsłudze programu.

Komunikat w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu "Aktywny samorząd" w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) w załączeniu.