Zarząd Powiatu Kłodzkiego na posiedzeniu w dniu 17.05.2017 r. dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego obejmującego działalność w zakresie społecznej integracji osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Kłodzkiego.

Środki finansowe na realizację przedmiotowego zadania rozdysponowano następująco:

Powiatowe Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 2 550 zł
Sudecki Sejmik Osób Niepełnosprawnych 2 885 zł
Szczytniańskie Stowarzyszenie "Równych Szans" 2 884 zł
Kłodzkie Stowarzyszenie "AMAZONKI" 2 884 zł
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Polanicy Zdroju  2 884 zł
Stowarzyszenie "PROMYK" w Kłodzku 2 884 zł
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kłodzku 2 884 zł
Noworudzkie Stowarzyszenie "Amazonki - KINESIO" 2 885 zł
Lądecka Fundacja Reintegracji i Aktywizacji 2 260 zł