Zarząd Powiatu Kłodzkiego na posiedzeniu w dniu 17.05.2017 r. dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego obejmującego działalność w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Kłodzkiego.

Środki finansowe na realizację przedmiotowego zadania rozdysponowano następująco:

Stowarzyszenie "PROMYK" 4 000 zł
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Polanicy Zdroju 3 294 zł
Powiatowe Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 2 420 zł
Uczniowski Integracyjny Klub Sportowy "Sprawni Razem" 4 000 zł
Dolnośląski Klub Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabo Widzących "Sudety" w Kłodzku 4 500 zł
Stowarzyszenie "Bądźmy Sobą" z Bystrzycy Kłodzkiej 2 906 zł
Sudecki Sejmik Osób Niepełnosprawnych 10 000 zł
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kłodzku 5 000 zł
Kudowskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 5 000 zł
Kłodzkie Stowarzyszenie "AMAZONKI" 4 480 zł
Szczytniańskie Stowarzyszenie "Równych Szans" 7 500 zł
Noworudzkie Stowarzyszenie Amazonki KINESIO 3 900 zł
Lądecka Fundacja Reintegracji i Aktywizacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych 3 000 zł