Zarząd Powiatu Kłodzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecane przez Powiat Kłodzki zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym w 2017 r.

Treść ogłoszenia (PDF)

Wzór oferty (DOC)

Wzór sprawozdania końcowego (DOC)