Zarząd Powiatu Kłodzkiego informuje, że po przeprowadzonym otwartym konkursie ofert na "Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej" została wyłoniona oferta Towarzystwa Społecznego RAZEM, mającego siedzibę w Kłodzku ul. Grottgera 8.