Zarząd Powiatu Kłodzkiego ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego pn. "Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej".

Szczegóły ogłoszenia (PDF)