Dyrektor PCPR informuje, że zaplanowane w dniu 2 marca 2017 r. szkolenie związane z zasadami wypełniania ofert na realizację zadania publicznego nie odbędzie się.