Informacja dotycząca "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w 2023 roku w załączeniu.