Zarząd Powiatu Kłodzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2022 zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Kłodzkiego.

Treść ogłoszenia w załączeniu.

Informacja o wymikach konkursu w załączeniu.