Uprzejmie informujemy, iż na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych https://www.pfron.org.pl zostały zamieszczone szczegółowe informacje na temat możliwości składania wniosków w ramach programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” dla samorządów, oraz w ramach Modułu III programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” dla organizacji pozarządowych.