Zarząd Powiatu Kłodzkiego informuje o przesunięciu terminu dokonania wyboru oferty do dnia 28 lutego 2017 r. spośród złożonych w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. "Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej".

 

Załącznik