Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku informuje, że można składać wnioski w ramach programu „AKTYWNY SAMORZĄD” Moduł II

Termin rozpoczęcia przyjmowania i zakończenia przyjmowania wniosków wypada w przypadku modułu II: od dnia 4 marca 2019 r. do dnia 30 marca 2019 r. dla wniosków dotyczących semestru letniego roku akademickiego 2018/2019

Wnioski o dofinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym można składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku, ul Kościuszki 2, w pokoju 2/3 w godz. 7:30-15:30 oraz drogą pocztową na wyżej wymieniony adres.

Wnioski o dofinansowanie Modułu II można pobierać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie lub ze strony www.pcpr.klodzko.pl/druki

Wszelkich informacji udzielają pracownicy PCPR w Kłodzku tel. 74 660 96 13