Zarząd Powiatu Kłodzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

OGŁOSZENIE o konkursie.

Uchwała Zarządu Powiatu Kłodzkiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.