Drukuj

Zasady przyznawania świadczeń reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 DOKUMENTY KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ ABY OTRZYMAĆ ŚWIADCZENIA:

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka od 1 czerwca 2022 r. na każde umieszczone dziecko przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania, w wysokości:

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługuje także dodatek w kwocie 239 zł na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania:

Ponadto rodzina zastępcza oraz prowadzący rodzinny dom dziecka może ubiegać się o przyznanie świadczeń na pokrycie:

Prowadzący rodzinny dom dziecka oprócz powyższych świadczeń może otrzymać także środki finansowe na: