Ośrodek Interwencji KryzysowejKryzys jest szczególnie trudnym doświadczeniem w życiu człowieka i nie zawsze potrafimy sobie sami z nim poradzić. Może wówczas dojść do zmian w obszarze emocjonalnym, poznawczym oraz behawioralnym. Pomóc może specjalista, który zapewni wsparcie emocjonalne w celu przywrócenia równowagi psychicznej.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej prowadzi działania o charakterze specjalistycznym i pomocowym skierowane do osób doświadczających przemocy oraz osób, które czasowo znalazły się w sytuacji kryzysowej.

 OIK świadczy pomoc w formie:

  • konsultacji interwencyjnych (rozmowa wspierająca – przez telefon, osobiście, udzielenie potrzebnych informacji, itp.),
  • pomocy psychologicznej udzielanej indywidualnie lub w formie rodzinnej, obejmującej interwencję kryzysową, terapię krótkoterminową, wsparcie psychologiczne,
  • poradnictwa socjalnego,
  • poradnictwa pedagogicznego,
  • świadczenie pomocy prawnej w zakresie porad i konsultacji prawnych,
  • schronienia.

Z pomocy Ośrodka może skorzystać każdy, kto:

  • doświadczył przemocy psychicznej, fizycznej, emocjonalnej, ekonomicznej,
  • znajduje się w sytuacji kryzysowej,
  • ma potrzebę porozmawiania o swoim problemie oraz uzyskania wsparcia.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej otwarty jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 18:00. Po godz. 18:00 oraz w weekendy pełnimy dyżur telefoniczny pod nr 726 130 988.

Psycholog:

poniedziałek: 12:00 - 18:00
wtorek: 10:30 - 18:00
czwartek: 15:00 - 18:00
piątek: 15:30 - 18:00

Radca Prawny:

wtorek: 8:00 - 15:00
piątek: 14:15 - 15:15

Uwaga: spotkanie z psychologiem i radcą prawnym po wcześniejszym umówieniu spotkania.

Informujemy, że od 30 września 2021 r. jest otwarty Punkt Interwencji Kryzysowej w Nowej Rudzie przy ul. Kolejowej 18 (budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej), gdzie psycholog udziela pomocy psychologicznej w czwartki od godz. 14:30 do godz.16:30, w ramach interwencji kryzysowej.

Na spotkanie z psychologiem można umówić się również telefonicznie pod nr 74 867 31 30 lub 726 130 988.

Pomoc w ramach interwencji kryzysowej udzielana jest bezpłatnie osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej spowodowanej np. utratą bliskiej osoby, chorobą, zdarzeniami losowymi, a także osobom doświadczającym przemocy psychicznej, fizycznej, ekonomicznej.

Informujemy, że od 14 września 2021 r. jest otwarty Punkt Interwencji Kryzysowej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. H. Sienkiewicza 8 (budynek przychodni II piętro, pok. nr 217), gdzie psycholog udziela pomocy psychologicznej we wtorki od godz. 15:00 do godz.17:00, w ramach interwencji kryzysowej.

Na spotkanie z psychologiem można umówić się również telefonicznie pod nr 74 867 31 30 lub 726 130 988.

Pomoc w ramach interwencji kryzysowej udzielana jest bezpłatnie osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej spowodowanej np. utratą bliskiej osoby, chorobą, zdarzeniami losowymi, a także osobom doświadczającym przemocy psychicznej, fizycznej, ekonomicznej.


Pomoc psychologiczna dla uchodźców

ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА БІЖЕНЦЯМ

Bezpłatna pomoc psychologiczna dzieciom

Допомога українською мовою 800 12 12 12

Poszukujemy psychologa z językiem ukraińskim