Baza teleadresowa instytucji samorządowych, podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie na terenie Dolnego Śląska (stan na 2022 r.)

Baza teleadresowa (PDF)

Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie (PDF)

Wykaz ośrodków (PDF)