W poniższym dokumencie znajduje się baza teleadresowa:

  • podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie (powiat kłodzki)
  • jednostek Policji w powiecie kłodzkim
  • poradni psychologiczno-pedagogicznych

Baza teleadresowa (PDF)