Poniższy link prowadzi do strony Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kłodzku z informacjami dotyczącymi nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie kłodzkim

Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie kłodzkim