Drukuj
  1. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych
  2. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych
  3. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów
  4. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystki osób niepełnosprawnych
  5. Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika
  6. Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej zlecane fundacjom oraz organizacjom pozarządowym
  7. Realizacja pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”