Uprzejmie informuję, że Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych określił procedury obowiązujące realizatorów "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w 2018 r., które znajdują się na witrynie internetowej PFRON - www.pfron.org.pl.

Jednocześnie podaję, że ewentualne wnioski w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku w terminie do 2 lutego 2018 r. w formie papierowej lub elektronicznej (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Dyrektor PCPR w Kłodzku
mgr Jacek Kubicki

Zarząd Powiatu Kłodzkiego informuje, że po przeprowadzonym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn. "Organizowanie i prowadzenie trzech placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego w Kłodzku" została wyłoniona oferta Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej, ul. Klasztorna 2, 47-150 Leśnica.

Powiat Kłodzki przekaże na realizację ww. zadania dotację w wysokości 5 715 360 zł, w tym:

  • w roku 2018: 1 890 000 zł
  • w roku 2019: 1 905 120 zł
  • w roku 2020: 1 920 240 zł

Zarząd Powiatu Kłodzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacje zadania publicznego pn. Organizowanie i prowadzenie trzech placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego w Kłodzku w okresie od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2020 r.

Treść ogłoszenia (PDF)

FEPR DS UE EFSPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż do dnia 30 września 2017 r. prowadzona będzie rekrutacja uczestników do I edycji projektu "Bądź aktywny" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Zarząd Powiatu Kłodzkiego na posiedzeniu w dniu 17.05.2017 r. dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego obejmującego działalność w zakresie społecznej integracji osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Kłodzkiego.

Zarząd Powiatu Kłodzkiego na posiedzeniu w dniu 17.05.2017 r. dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego obejmującego działalność w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Kłodzkiego.

Zarząd Powiatu Kłodzkiego na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.1817 ze zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego obejmującego działalność w zakresie społecznej integracji osób niepełnosprawnych z terenu powiatu kłodzkiego.

Zarząd Powiatu Kłodzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecane przez Powiat Kłodzki zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym w 2017 r.

Zarząd Powiatu Kłodzkiego informuje, że po przeprowadzonym otwartym konkursie ofert na "Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej" została wyłoniona oferta Towarzystwa Społecznego RAZEM, mającego siedzibę w Kłodzku ul. Grottgera 8.

Dyrektor PCPR informuje, że zaplanowane w dniu 2 marca 2017 r. szkolenie związane z zasadami wypełniania ofert na realizację zadania publicznego nie odbędzie się.