Zarząd Powiatu Kłodzkiego informuje o przesunięciu terminu dokonania wyboru oferty do dnia 28 lutego 2017 r. spośród złożonych w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. "Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej".

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. "Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej" złożona w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarząd Powiatu Kłodzkiego ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego pn. "Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej".

Szczegóły ogłoszenia (PDF)