Zarząd Powiatu Kłodzkiego informuje, że po przeprowadzonym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn. "Organizowanie i prowadzenie trzech placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego w Kłodzku" została wyłoniona oferta Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej, ul. Klasztorna 2, 47-150 Leśnica.

Powiat Kłodzki przekaże na realizację ww. zadania dotację w wysokości 5 715 360 zł, w tym:

  • w roku 2018: 1 890 000 zł
  • w roku 2019: 1 905 120 zł
  • w roku 2020: 1 920 240 zł