Zarząd Powiatu Kłodzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacje zadania publicznego pn. Organizowanie i prowadzenie trzech placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego w Kłodzku w okresie od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2020 r.

Treść ogłoszenia (PDF)