Drukuj

FEPR DS UE EFSPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż do dnia 30 września 2017 r. prowadzona będzie rekrutacja uczestników do I edycji projektu "Bądź aktywny" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

 Oś priorytetowa 9 - Włączenie społeczne
Działanie 9.1 Aktywna integracja
Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, które:

Ze wsparcia w ramach I edycji projektu skorzysta łącznie 45 osób, w tym:

Uczestnicy projektu skorzystają z następujących bezpłatnych form wsparcia:

Wypełniony formularz rekrutacyjny należy złożyć w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku, ul. Kościuszki 2 lub przesłać drogą pocztową na adres PCPR - w terminie do 30 września 2017 r.

Formularz rekrutacyjny dostępny jest w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku, ul. Kościuszki 2, w godz. urzędowania: 7.30 - 15.30. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji uzyskać można pod nr telefonu: 74 865 81 79.