Zarząd Powiatu Kłodzkiego ogłasza konkurs ofert na realizację zadania Powiatu Kłodzkiego z zakresu pomocy społecznej pn.: "Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kłodzku przy ul. Szkolnej 8".

Treść Uchwały Nr 216/2022 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 27 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert oraz treść ogłoszenia w załączeniu.