Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku informuje, że rusza nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „AKTYWNY SAMORZĄD” Moduł II.

Termin przyjmowania wniosków: od 09 września 2022 r. do 10 października 2022 r. dla wniosków dotyczących semestru zimowego roku akademickiego 2022/2023.

Wnioski o dofinansowanie można składać drogą elektroniczną w Systemie SOW (System Obsługi Wsparcia) pod adresem: https://sow.pfron.org.pl/ lub w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku, 57-300 Kłodzko, ul. Kościuszki 2, w godz. 7:30 - 15:30 oraz drogą pocztową na podany wcześniej adres.

W przypadku pytań informacji udzielają pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30 tel. 74-660-96-13 lub bezpłatna infolinia: 800-889-777, wspierająca użytkowników SOW, udzielająca pomocy w obsłudze programu.