Drukuj

Pomoc na kontynuowanie nauki - 595 zł miesięcznie.

Pomoc na usamodzielnienie (jednorazowa):

Pomoc na zagospodarowanie jest przyznawana jednorazowo, nie później niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26. roku życia. Wartość pomocy na zagospodarowanie to 1782 zł, a w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności: 3563 zł.

Wyżej wymienione kwoty świadczeń obowiązują od 1 czerwca 2022 r. na podstawie Obwieszczenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej (M.P. 2022 poz. 292).