Zapytanie ofertowe w sprawie programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na rok 2022 w załączeniu.