Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kłodzku podejmie współpracę z psychologiem/interwentem kryzysowym władającym językiem ukraińskim.

Prosimy o kontakt pod nr. tel. 74 867 31 30