Drukuj

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku informuje, że od 1 marca 2022 r. rusza Program „Aktywny samorząd” na rok 2022.

 

Termin rozpoczęcia przyjmowania i zakończenia przyjmowania wniosków wypada:

Wnioski o dofinansowanie można składać drogą elektroniczną w Systemie SOW (System Obsługi Wsparcia) pod adresem: https://sow.pfron.org.pl/ lub osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku, 57-300 Kłodzko, ul. Kościuszki 2, pok. 6 w godz. 7:30-15:30 oraz drogą pocztową na wyżej wymieniony adres.

W przypadku pytań informacji udzielają: