Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku informuje, że od 1 marca 2022 r. rusza Program „Aktywny samorząd” na rok 2022.

 

Termin rozpoczęcia przyjmowania i zakończenia przyjmowania wniosków wypada:

  • w przypadku modułu II: od dnia 1 marca 2022 r. do dnia 31 marca 2022 r. dla wniosków dotyczących semestru letniego roku akademickiego 2021/2022;
  • w przypadku modułu I: od dnia 1 marca 2022 r. do dnia 31 sierpnia 2022 r.

Wnioski o dofinansowanie można składać drogą elektroniczną w Systemie SOW (System Obsługi Wsparcia) pod adresem: https://sow.pfron.org.pl/ lub osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku, 57-300 Kłodzko, ul. Kościuszki 2, pok. 6 w godz. 7:30-15:30 oraz drogą pocztową na wyżej wymieniony adres.

W przypadku pytań informacji udzielają:

  • pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30 tel. 74 660-96-13
  • lub bezpłatna infolinia: 800 889 777, wspierająca użytkowników SOW, udzielająca pomocy w obsłudze programu.