Informacja dotycząca "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w 2022 roku w załączeniu.