Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku informuje, że rusza nabór wniosków w ramach pilotażowego programu:

„AKTYWNY SAMORZĄD” Moduł II.

 

Termin przyjmowania wniosków: od 10 września 2021 r. do 10 października 2021 r. dla wniosków dotyczących semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022.

Wnioski o dofinansowanie można składać drogą elektroniczną w Systemie SOW (System Obsługi Wsparcia) pod adresem https://sow.pfron.org.pl/ lub
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku, 57-300 Kłodzko, ul. Kościuszki 2, w godz. 7:30 - 15:30 oraz drogą pocztową na wyżej wymieniony
adres.

W przypadku pytań informacji udzielają pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30 tel. 74 660 96 13 lub bezpłatna infolinia: 800 889 777, wspierająca użytkowników SOW, udzielająca pomocy w obsłudze programu.