Zarząd Powiatu Kłodzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych z terenu powiatu kłodzkiego. 

Treść ogłoszenia w załączeniu.

Informacja o wynikach konkursu w załączeniu.