Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku informuje, że od 1 marca 2021 r. rusza Program „Aktywny samorząd” na rok 2021.

Termin rozpoczęcia przyjmowania i zakończenia przyjmowania wniosków wypada:

  • w przypadku modułu II: od dnia 1 marca 2021 r. do dnia 31 marca 2021 r. dla wniosków dotyczących semestru letniego roku akademickiego 2020/2021
  • w przypadku modułu I: od dnia 31 marca 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r.

Wnioski o dofinansowanie można składać drogą elektroniczną w Systemie SOW (System Obsługi Wsparcia) pod adresem: https://sow.pfron.org.pl/ lub w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku, 57-300 Kłodzko, ul. Kościuszki 2, pok. 6 w godz. 730-1530 oraz drogą pocztową na wyżej wymieniony adres.

W przypadku pytań informacji udzielają pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku od poniedziałku do piątku w godzinach 730- 1530 tel. 74 660 96 13 lub bezpłatna infolinia: 800 889 777, wspierająca użytkowników SOW, udzielająca pomocy w obsłudze programu.