Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku informuje, że od 1 stycznia 2021 r. Ośrodek Interwencji Kryzysowej będzie funkcjonował w tutejszej jednostce w godzinach od 7:30 do 18:00 pod numerem telefonicznym 74 867 31 30 oraz pod numerem mobilnym 726 130 988.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej zapewni natychmiastową, bezpłatną oraz anonimową pomoc psychologiczną, terapeutyczną oraz prawną osobom, które znalazły się w sytuacji kryzysowej - min. w sytuacji traumatycznej żałoby, w przypadku doświadczania przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej, w przypadku sytuacji utraty zdrowia, mienia lub pracy w wyniku np. kataklizmu, wypadku.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy współpracy z innymi instytucjami okołopomocowymi zapewni krótkoterminowe schronienie i wsparcie ofiarom przemocy.