Kłodzko 30.11.2020 r.

Uprzejmie informuję, że zgodnie z Uchwałą nr 81/2020 Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, realizatorzy programu mogą podejmować decyzje o przywróceniu wnioskodawcy terminu związanego ze złożeniem lub uzupełnieniem wniosku o dofinansowanie w ramach Modułu III Programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi."

W związku z powyższym wznawia się przyjmowanie wniosków w ramach w/w Programu.

Formularz wniosku o dofinansowanie w ramach Modułu III można pobrać ze strony www.pfron.org.pl lub w PCPR Kłodzko. Wnioski można składać przez System Obsługi Wsparcia - sow.pfron.org.pl lub pocztą tradycyjną - wysyłając wniosek do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: 57-300 Kłodzko ul. Kościuszki 2.

Zastępca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku
mgr Anetta Skurzewska